כניסה
לא רשום ? הצטרף עכשיו
תהליך ההרשמה עורך מספר שניות
סגור
*
*
*
*
*
*

תנאי שימוש באתר גליל-און ובמערכת ההזמנות

1.     כללי

1.1.  בכניסה לאתר מקבל על עצמו המשתמש את התנאים וההוראות המפורטים להלן. מובהר כי עצם השימוש באתר יחשב כהסכמה לכל התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה.

1.2.  התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וגליל-און לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, גליל-און לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

1.3.  כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הנם בבעלותה הבלעדית של גליל-און ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור גליל-און.

1.4.  השימוש באתר יעשה לצורך הזמנת מוצרים ו/או שירותים בלבד. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי גליל-און. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

1.5.  המשתמש באתר מסכים במפורש כי השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע הכלול בו הנם על אחריותו בלבד.

2.     הזמנת מוצרים

2.1.  כדי שנוכל למלא אחר הצעות לרכישת מוצר, חשוב שהמוצרים שהוזמנו יימצאו במלאי. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי ו/או נמכרו. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך ולא תחויב בגין ההזמנה.

2.2.  תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן תמונות להמחשה בלבד וייתכנו שינויים ו/או הבדלים חיצוניים בין תמונת המוצר לזה שיסופק.

3.     תהליך ההזמנה

3.1.  לאחר ביצוע תהליך הקניה על ידך, תקבל אישור על כך באמצעות הדואר האלקטרוני. אישור זה אינו מחייב את מפעילי האתר לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי הקניה נקלטו במערכת.

3.2.  רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעלו מפעילי האתר בהליכי אספקת המוצרים שנרכשו על ידך.

4.     הזמנה שלא נקלטה במלואה

4.1.  כדי שנוכל לספק לך את המוצרים אותם הזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט במחשבי מפעילי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי מפעילי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל מרכז ההזמנות שלנו בטלפון: 04-6309000.

4.2.  אם יחולו שיבושים או טעויות בתיאור המוצר, מחירו או בכל פרט אחר, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה ולצדדים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות זה כלפי זה.

5.     אמצעי התשלום

5.1.  ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר או רכישה טלפונית לקבלת אמצעי תשלום דרך הטלפון על ידי נציג גליל-און. כמו כן, ניתן לבצע רכישה גם דרך חשבון אשראי ללקוחות עסקיים כפי שנקבע בין גליל-און ובין הלקוח.

6.     מחירים ותשלומים

     6.1.   מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר בעת שתשלים את                   תהליך הצעתך.

6.2.   כל המחירים המופיעים באתר אינם כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

7.     אספקת מוצרים

7.1.  אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

7.2.  הובלת המוצרים הינה הובלה סטנדרטית כמקובל, בתחומי הקו הירוק ולמקומות נגישים למובילי סחורה. ההובלה אינה כוללת הובלת מוצרים שאינה סטנדרטית, לרבות הרמת מוצרים לקומה הגבוהה מקומה ג' וללא מעלית או במקרה בו המוצר אינו נכנס למעלית וכן אינה כוללת פירוק דלתות, מנופים ו/או ציוד הידראולי וכיו"ב.

7.3.   על מנת שנוכל לספק לך את המוצרים במקרה בו נדרשת הובלה שאינה סטנדרטית כאמור, יהיה עליך לפנות למפעילי האתר או לספק/יבואן המספק את המוצר ולתאם זאת מראש ויתכן כי תחויב בתשלום נוסף בגין כך.

7.4.  זמני האספקה יעודכנו מעת לעת בלוח ההפצה של חברת גליל-און (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם כדי להקדים את זמן האספקה, אם כי אין מפעילי האתר מתחייבים לכך.

7.5.  במועד מילוי פרטי הזמנתך עשויה להינתן לך האופציה לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעי שילוח או בדרך של איסוף עצמי. עליך לאסוף את המוצר מהכתובת אשר צוינה בדף ההזמנה.

7.6.  אם הזמנת את המוצרים לכתובת עסקית (חברה) יש לציין את שם החברה ליד שם המזמין. בכל מקרה תידרש לחתום בעת קבלת המוצר על שובר החיוב באמצעות כרטיס האשראי וכן להציג תעודת זהות.

7.7.   מפעילי האתר, לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

7.8.   המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים ו/או עיכובים באספקה שלא באמצעות שליח.

7.9.   אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעים משלוחים עד לבית הלקוח. אם אין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי לאספקה. מובהר כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו מפעילי האתר הפוסקת הבלעדית.

8.      ביטול רכישה והחזרת מוצרים

8.1.  בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי .

8.2.   החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק ביחס למוצרים חדשים וזאת בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של מפעילי האתר. לאחר בירור פנייתך לביטול הצעתך, יהיה עליך להחזיר את המוצר לפי פרטים שימסרו לך על ידי שרות הלקוחות של מפעילי האתר. לאחר החזרת המוצרים, לשביעות רצונם המלאה של מפעילי האתר, תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח ועמלת כ. אשראי), ובניכוי הוצאות הספק כדין.

8.3.  לא תתאפשר החזרת מוצרים פגי תוקף.

8.4.  לא תתאפשר החזרת מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום (בפגם שלא הוצג באתר בעת ביצוע הרכישה) תהיה רשאי לשלוח למפעילי האתר את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.

8.5.  בעת קבלת/איסוף המוצר תתבקש לחתום על מסמך המעיד על פגמים במוצר (במידה וקיימים) וכן התחייבות מצידך כי לא יהיו לך כל תביעות או טענות כלפי מפעילי האתר, הספק ו/או היבואן של המוצרים בקשר לכך, לרבות ביטול תשלומים.

9.      הגבלת אחריות

9.1.  האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא ("AS IS"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של גליל-און.

9.2.  האחריות בלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים, בהתאם לתנאי האחריות.

9.3.  גליל-און אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

9.4.   גליל-און אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של גליל-און והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

9.5.  בכל מקרה שגליל-און לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של גליל-און, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא גליל-און בכל אחריות כלפיך.

10.   פרטיות וסודיות המידע

10.1.   המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של גליל-און ולצורך השימוש באתר. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. גליל-און מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

10.2.   גליל-און רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בגליל-און ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל גליל-און.

11.  תנאים נוספים

11.1.  גליל גליל-און שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה  הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.

11.2.  לגליל-און הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

       11.3.  גליל-און שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים זרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי            וללא כל התראה מוקדמת.
                גליל-און רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה            למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גליל-און בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.